מזונות ילדים

חשוב לדעת - כל ילד זכאי למזונות מהוריו, זכות הילד למזונות אינה נובעת מקשר הנישואים של הוריו, אלא מהעובדה שהוא הבן של הוריו

מהילדים לא מתגרשים כל ילד זכאי למזונות מהוריו, זכות הילד למזונות אינה נובעת מקשר הנישואים של הוריו, אלא מהעובדה שהוא הבן של הוריו.גם אם הוריו מעולם לא ינישאו,או שמא נישאו והתגרשו, גם אם האב אינו מכיר בילדים, גםבמקרה בו האב או האם נשואים כבר לבן זוג אחר.מזונות ילדים נקבעים על פי צרכיו של הילד ועל פי היכולת של הוריו. לגבי ילדים ששני הוריהם יהודיים, הדין החל הוא הדין העברי לפיו האב חייב לשאת בצרכיהם ההכרחיים של הילדים עד הגיעם לגיל 15, במזונות ילדים שהם מעבר לסכום ההכרחי חייבים שני ההורים לפי יחס הכנסותיהם.מזונות ילדים נקבעים על פי צרכיו של הילד ועל פי היכולת של הוריו. לגבי ילדים ששני הוריהם יהודיים, הדין החל הוא הדין העברי לפיו האב חייב לשאת בצרכיהם ההכרחיים של הילדים עד הגיעם לגיל 15, במזונות ילדים שהם מעבר לסכום ההכרחי חייבים שני ההורים לפי יחס הכנסותיהם.צרכים הכרחיים' כוללים הוצאות בגין מזון, ביגוד והנעלה, חלק מהוצאות חינוך וחלק מהוצאות הדיור

 

  • עד גיל 6 - "קטני קטינים" ונטל מזונותיהם כולו מוטל באופן מוחלט אך ורק על האב.
  • מגיל 6 עד גיל 15 - קטינים בגילאים אלו יהיו זכאים למזונותיהם ההכרחיים מאביהם, ומזונותיהם מדין צדקה (כגון: נסיעות, טיולי ביה"ס, הוצאות חינוך מיוחדות) משני הוריהם .
  • מגיל 15 עד גיל 18 -  סך כל מזונות הקטין ישולמו על ידי שני הוריו באופן שווה (אך הדבר תלוי באיזה ערכאה הם ידונו).
  • שירות צבאי - באופן עקרוני, על פי הדין העברי לא חייב האב במזונות ילדיו לאחר גיל 18. עם זאת, נקבע בפסיקה כי האב יישא בשליש ממזונות ילדיו במהלך שירותם הצבאי. גובה תשלום מזונות ילדים לאחר גיל 18 הינו בדרך כלל 1/3 מסכום מזונות הילדים ששולם עד כה.
תביעה למזונות הקטינים יכולה להיות מוגשת על ידי האם, האפוטרופוס של הקטינים על פי דין, או על ידי הקטינים עצמם.

בין הקטינים והילדים המשתייכים לדתות שונות חל דין שונה בישראל בנוגע לשיעור דמי המזונות ולסוגיית הנושא בנטל. על פי החוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), ייקבע הדין בעניין הקטינים נשוא התובענה על פי דתו של אביהם.כך לדוגמא: גבר יהודי ישלם את מזונות ילדיו ככתוב בדין העברי ואילו גבר מוסלמי ישא במזונות אלו מתוקף הדין השרעי.

** הטקסט כתוב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים

*** דברי ההסבר המפורטים לעיל פורטו באופן חלקי וכללי ובשום מקרה אין לראות בהם את נוסח החוק.

**** הכתוב לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי, ובכל מקרה מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בדיני משפחה לצורך קבלת ייעוץ בדבר זכויותיכם ע"פ הדין

 
info@ofraabulafia-law.com
משרד: המלאכה 2/א, איזור התעשיה, רעננה
טלפון: 09-7743406 פקס: 09-9708018