גירושין

ישנם קשרים שלא ניתנים עוד להחייאה. אם בן זוגכם נחוש בדעתו להתגרש, אם אתם פרודים, אם ברור לכם כי המחלוקות ביניכם לבין בן זוגכם אינן ניתנות לגישור, אם עמוקה התהום שנפערה בינכם, כדאי וחכם לנסות להכיר במציאות; ולהתכונן משפטית, למרות הקושי הנפשי העצום, גם למצב של גירושין.

כדאי לזכור כי לעולם אין תיק גירושין אחד דומה לאחר, אין נוסחה אחת מנצחת, אין שום דרך לדעת איך מתגרשים "הכי נכון" לכן, עצות של קרובים ויועצים למיניהם, אנשים שחוו "בדיוק" את אותה חוויה; לא רק שלא יועילו לכם, אלא שאותן עצות, עלולות לגרום לכם לנזק בלתי הפיך

 (המשך...)

 

משמורת ילדים בהליך גירושין

חשוב לדעת כי ככלל, הפסיקה בנושא משמורת ילדכם או ההסכמה אליה הגעתם בנושא המשמורת, ניתנת לשינוי ואיננה עובדה סופית ובלתי הפיכה.

כל אחד מההורים יכול בכל זמן נתון לתבוע שינוי במשמורת, בהסדרי הראיה או בשניהם גם יחד, וזאת עקב סיבות שונות כגון : טובת הילד, רצון הילד, שינוי נסיבות מהותי וכו'

(המשך...)

 

מזונות זמניים

במסגרת תביעת מזונות ניתן להגיש בקשה למזונות זמניים. בקשה שכזו מוגשת לאחר הגשת כתב התביעה ולאחר שהוגש לביהמ"ש כתב הגנה מטעם הבעל. לאחר שחלף 15 יום ממועד המצאת התביעה לנתבע, , מותר להגיש בשם הקטין/ים בקשה למזונות זמניים.

  (המשך...)

 

מזונות ילדים

חשוב לדעת - כל ילד זכאי למזונות מהוריו, זכות הילד למזונות אינה נובעת מקשר הנישואים של הוריו, אלא מהעובדה שהוא הבן של הוריו

מהילדים לא מתגרשים כל ילד זכאי למזונות מהוריו, זכות הילד למזונות אינה נובעת מקשר הנישואים של הוריו, אלא מהעובדה שהוא הבן של הוריו.גם אם הוריו מעולם לא ינישאו,או שמא נישאו והתגרשו, גם אם האב אינו מכיר בילדים, גםבמקרה בו האב או האם נשואים כבר לבן זוג אחר.מזונות ילדים נקבעים על פי צרכיו של הילד ועל פי היכולת של הוריו. לגבי ילדים ששני הוריהם יהודיים, הדין החל הוא הדין העברי לפיו האב חייב לשאת בצרכיהם ההכרחיים של הילדים עד הגיעם לגיל 15, במזונות ילדים שהם מעבר לסכום ההכרחי חייבים שני ההורים לפי יחס הכנסותיהם.מזונות ילדים נקבעים על פי צרכיו של הילד ועל פי היכולת של הוריו. לגבי ילדים ששני הוריהם יהודיים, הדין החל הוא הדין העברי לפיו האב חייב לשאת בצרכיהם ההכרחיים של הילדים עד הגיעם לגיל 15, במזונות ילדים שהם מעבר לסכום ההכרחי חייבים שני ההורים לפי יחס הכנסותיהם.צרכים הכרחיים' כוללים הוצאות בגין מזון, ביגוד והנעלה, חלק מהוצאות חינוך וחלק מהוצאות הדיור

(המשך...)

 

חלוקת רכוש

חלוקת רכוש תלויה במועד נישואי בני הזוג. אם הם נישאו לפני יום 1.1.1974חלה על בני הזוג הלכת השיתוף, הקובעת כי כל מה שנרכש במהלך הנישואין ללא קשר לרישום שייך לשני בני הזוג במשותף עקב המאמץ המשותף.

 לבן הזוג קמה במהלך הנישואין זכות קניינית בנכס עצמו, ולכן הוא יכול לדרוש את חלקו בכל עת. חזקת השיתוף חלה על כל זכות כולל נכסים עסקיים.

(המשך...)

 

הוצאה לפועל מזונות

דמי מזונות הם כספים המשולמים על ידי בעל,אב או אם לרוב לאחר הליך גירושין. אם יש בידכם פסק דין המזכה אתכם במזונות אך הצד שמנגד אינו ממהר לשלמם, ניתן לפנות להליך של גביית מזונות על ידי הוצאה לפועל.

(המשך...)

 

בתי משפט

בתי הדין הרבניים - הם חלק ממערכת המשפט בישראל, הכוללת גם את בתי הדין הדתיים. בחוקי מדינת ישראל ניתנת לבתי הדין הרבניים סמכות שיפוט בלעדית בנושאי הנישואין והגירושין של בני הדת היהודית, סמכויות בדיני אישות בתנאים מסוימים, ובכלל זה גם גיור.

(המשך...)

 
info@ofraabulafia-law.com
משרד: המלאכה 2/א, איזור התעשיה, רעננה
טלפון: 09-7743406 פקס: 09-9708018