חלוקת רכוש

חלוקת רכוש תלויה במועד נישואי בני הזוג. אם הם נישאו לפני יום 1.1.1974חלה על בני הזוג הלכת השיתוף, הקובעת כי כל מה שנרכש במהלך הנישואין ללא קשר לרישום שייך לשני בני הזוג במשותף עקב המאמץ המשותף.

 לבן הזוג קמה במהלך הנישואין זכות קניינית בנכס עצמו, ולכן הוא יכול לדרוש את חלקו בכל עת. חזקת השיתוף חלה על כל זכות כולל נכסים עסקיים.

 אם בני הזוג נישאו לאחר 1.1.74, יחול עליהם חוק יחסי ממון

 

החוק קובע כי במקרה של פקיעת הנישואין, (גירושין או מות אחד מבני הזוג), זכאי כל אחד מבני הזוג, (או יורשיו במקרה של מוות), למחצית שווים של כלל נכסי בני הזוג. (כלל נכסי בני הזוג כולל זכויות עתידיות לפנסיה, פיצויי פרישה, קרנות השתלמות, קופות תגמולים וחסכונות). הכוונה לאיזון השווי הכספי של הזכויות לאחר הפחתת החובות. חלוקה זו חלה על כל הנכסים שברשות בני הזוג, (גם אלה שרשומים על שם אחד מהם בלבד), למעט:נכסים שהיו בבעלות אחד מבני הזוג לפני הנישואין; נכסים שקיבל אחד מבני הזוג במהלך הנישואין במתנה או בירושה; גימלה שמקבל אחד מבני הזוג מהמוסד לביטוח לאומי או ע"פ פס"ד או חיקוק בשל נזק גוף, או מוות; נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששוויים לא יאוזן ביניהם. 

ואולם בתיקון לחוק יחסי ממון בן בני זוג (תיקון מס' 4), התשס"ח – 2008 שהתקבל לאחרונה בכנסת ואשר מטרתו לשים קץ לסחטנות ולפגיעה הקשה בגורם החלש בנישואים, שהוא בדרך כלל האשה ולאפשר חלוקת רכוש בין בני הזוג בטרם מתן הגט .נקבע כי בני זוג יכולים לאזן את המשאבים לפני סיום הנישואים במקרים אלה:

(1) חלפה שנה מיום שנפתחו הליכים משפטיים לסיום הנישואים או לחלוקת הרכוש.

(2) קיים קרע בין בני הזוג או שבני הזוג חיים בנפרד אף אם תחת קורת גג אחת במשך תקופה מצטברת של תשעה חודשים לפחות מתוך תקופה רצופה של שנה.

ניתן אף לקצר את התקופה, בהחלטה שיפוטית במקרים של אלימות במשפחה, כגון הגשת כתב אישום על אלימות או הוצאת צו הגנה.

** הטקסט כתוב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים

*** דברי ההסבר המפורטים לעיל פורטו באופן חלקי וכללי ובשום מקרה אין לראות בהם את נוסח החוק.

**** הכתוב לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי, ובכל מקרה מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בדיני משפחה לצורך קבלת ייעוץ בדבר זכויותיכם ע"פ הדין

 
info@ofraabulafia-law.com
משרד: המלאכה 2/א, איזור התעשיה, רעננה
טלפון: 09-7743406 פקס: 09-9708018