ירושות וצוואות

עריכת צוואה היא רשות ולא חובה, חלק מן האנשים בוחרים לערוך צוואה בה הם קובעים מי יירש את נכסיהם ובאילו תנאים, אולם מרבית האוכלוסייה בישראל אינה עושה כן.

קיימות שתי אפשרויות להורשה:

1-צוואה- נכתבת כאשר האדם עוד בימי חייו- קובע למי הוא רוצה להוריש מה.
2-ירושה- כאשר אין צוואה- הרכוש מתחלק בין אשתו וילדיו, או יורשים אחרים על פי הגדרת החוק.

כל המאמר...

 

עריכת צוואה

קיימות ארבע דרכים לעריכת צוואה עפ"י חוק:

צוואה בפני רשות - במקרה זה המצווה פונה לבית המשפט בבקשה שיאשר כי זו צוואתו וייקרא אותה בפניו. צוואה בכתב יד - היא צוואה הנערכת אך ורק בכתב ידו של המצווה נושאת תאריך בכתב ידו ואת חתימתו.

צוואה בעדים - זוהי צוואה שניתן לעורכה בהדפסה, בנוכחות שני עדים, אשר אינם נהנים ומוטבים במסגרת הצוואה, ואשר יאשרו בחתימת ידם ע"ד הצוואה כי המצווה הצהיר בפניהם שזו צוואתו וכי חתם עליה מרצונו החופשי. חשוב להקפיד כי הצוואה תאושר בחתימת עו"ד שיוודא את זהות המצווה והעדים.

צוואה בכתב יד - היא צוואה הנערכת אך ורק בכתב ידו של המצווה נושאת תאריך בכתב ידו ואת חתימתו.

כל המאמר...

 

ביטול צוואה

סעיף 34 לחוק: "הוראת צוואה שביצועה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי – הוראת הצוואה בטלה" הערה: סעיף זה אינו מבטל את כל הצוואה אלא רק את ההוראה. הוראת צוואה שנעשתה תוך אונס או איום- בטלה.

הוראת צוואה המורה להוריש לעדים לצוואה- בטלה. הוראה כזו תבוטל גם אם היא מורה לרשת לבני הזוג של העדים וכו'. להוראה זו יש חריג לצוואה בעל-פה, משום שלאדם גוסס אין יכולת לקבוע מי יהיה אתו בשעת פטירתו.

סעיף 20 לחוק הירושה והצוואה קובע: קטין, פסול דין , או מישהו שכתב את צוואתו בלי לדעת להבחין בטיבה של הצוואה –הצוואה בטלה.

כל המאמר...

 
info@ofraabulafia-law.com
משרד: המלאכה 2/א, איזור התעשיה, רעננה
טלפון: 09-7743406 פקס: 09-9708018