עריכת צוואה

קיימות ארבע דרכים לעריכת צוואה עפ"י חוק:

צוואה בפני רשות - במקרה זה המצווה פונה לבית המשפט בבקשה שיאשר כי זו צוואתו וייקרא אותה בפניו. צוואה בכתב יד - היא צוואה הנערכת אך ורק בכתב ידו של המצווה נושאת תאריך בכתב ידו ואת חתימתו.

צוואה בעדים - זוהי צוואה שניתן לעורכה בהדפסה, בנוכחות שני עדים, אשר אינם נהנים ומוטבים במסגרת הצוואה, ואשר יאשרו בחתימת ידם ע"ד הצוואה כי המצווה הצהיר בפניהם שזו צוואתו וכי חתם עליה מרצונו החופשי. חשוב להקפיד כי הצוואה תאושר בחתימת עו"ד שיוודא את זהות המצווה והעדים.

צוואה בכתב יד - היא צוואה הנערכת אך ורק בכתב ידו של המצווה נושאת תאריך בכתב ידו ואת חתימתו.

צוואה בע"פ - תקפה אך ורק כאשר האדם המוריש חולה, שוכב על ערש דווי ונוטה למות וכן מי שסבור בהתאם לנסיבות ספציפיות, כי צפויה לו סכנת חיים מיידית. או אז רשאי המוריש לצוות את רצונו בפני שני עדים השומעים אותו אשר יכתבו את דבריו בזכרון דברים ויפקידו אותו אצל רשם הירושות. יובהר כי צוואה מסוג זה בטלה תוך שלושים יום משחלפו נסיבות האיום על חיי המצווה והוא נותר בחיים.

** הטקסט כתוב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים

*** דברי ההסבר המפורטים לעיל פורטו באופן חלקי וכללי ובשום מקרה אין לראות בהם את נוסח החוק.

**** הכתוב לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי, ובכל מקרה מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בדיני משפחה לצורך קבלת ייעוץ בדבר זכויותיכם ע"פ הדין

 
info@ofraabulafia-law.com
משרד: המלאכה 2/א, איזור התעשיה, רעננה
טלפון: 09-7743406 פקס: 09-9708018