מזונות זמניים

במסגרת תביעת מזונות ניתן להגיש בקשה למזונות זמניים. בקשה שכזו מוגשת לאחר הגשת כתב התביעה ולאחר שהוגש לביהמ"ש כתב הגנה מטעם הבעל. לאחר שחלף 15 יום ממועד המצאת התביעה לנתבע, , מותר להגיש בשם הקטין/ים בקשה למזונות זמניים.

ברוב מוחלט של תביעות המזונות, מתעורר הצורך בפסיקת מזונות זמניים. פסיקת המזונות הזמניים תתבצע בשתי דרכים:

  1. לאחר הגשת כתב ההגנה על ידי הנתבע, יכול התובע (הקטין, בדרך כלל באמצעות אמו) להגיש בקשה לפסיקת מזונות זמניים.
  2. במהלך הדיון הראשוני בתיק המזונות יתבקשו המזונות הזמניים.

מטרתם של המזונות הזמניים היא שמירה על המצב הקיים כפי שהיה עובר לפתיחה בהליכים המשפטיים ולמנוע פגיעה כלכלית בילדים ובאשה. אשר על כן דמי המזונות יפסקו כך שהם יישמרו את רמת החיים הממוצעת של המשפחה ערב הסכסוך.
לאחר שחלפו עשרה ימים מיום המצאת הבקשה למזונות זמניים לנתבע רשאי בית המשפט לפסוק מזונות זמניים. בסמכות בתי משפט, לפסוק מזונות זמניים או טרום זמניים, אפילו ללא דיון ובהסתמך על כתבי טענות שהוגשו וזאת בהסתמך על תקנה 266 לתקנות סדר הדין האזרחי שם נכתב :

(א) בית המשפט רשאי לפסוק מזונות זמניים על יסוד כתבי הטענות, הבקשה והתשובה בלבד, או, אם ראה צורך בכך, לאחר חקירת המצהירים על תצהיריהם.
(ב) ראה בית המשפט צורך לקיים דיון בבקשה כאמור בתקנת משנה (א), יקבע מועד לדיון שיהיה לא יאוחר מ-30 ימים מיום קבלת תשובת המשיב לבקשה.

** הטקסט כתוב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים

*** דברי ההסבר המפורטים לעיל פורטו באופן חלקי וכללי ובשום מקרה אין לראות בהם את נוסח החוק.

**** הכתוב לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי, ובכל מקרה מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בדיני משפחה לצורך קבלת ייעוץ בדבר זכויותיכם ע"פ הדין

 
info@ofraabulafia-law.com
משרד: המלאכה 2/א, איזור התעשיה, רעננה
טלפון: 09-7743406 פקס: 09-9708018